opc_loader

Wishlist

Virkon-S. Breed spectrum virucide desinfectiemiddel voor stalhygiëne en veterinair gebruik.

Item No.: 722-1
(Price excluding VAT) 4,54
5,49
Add to wishlist
Description

Virkon S Desinfectiemiddel

VIRKON-S

   Prijs per stuk    
50gr.    €     5.49    
10x 50gr.    €   46.95 (€ 4.69)    
50x 50gr.    € 212.50 (€ 4.25)    
1kg.    €   34.49
5kg.    € 100.99
10kg.    € 186.49

 

Virkon® S, is een breed spectrum virucide desinfectiemiddel voor stalhygiëne en veterinair gebruik. 

 

 • Virkon S kenmerkt zich mede door de snelle werking.

 • Gebruik dit product veilig, lees voor gebruik de handleiding.

 • Wordt wereldwijd gebruikt in de veehouderij en wordt aanbevolen door de sector en door overheden bij preventie en controle van dierziektes.

 • De Virkon® S gepatenteerde formulering is uniek. Geen ander desinfectiemiddel heeft eenzelfde krachtige formulering. Dit komt tot uiting in de effectiviteit van Virkon® S.

 • Effectief getest tegen 65 virustypen uit alle 19 virus families, 400 soorten bacteriën en meer dan 100 soorten schimmels.

 • Deze lijst bevat ook de lijst A ziektes van het OIE; Vogelgriep (H5N1), Pseudo Vogelpest (NCD), Klassieke varkenspest en Mond en Klauwzeer.

 

Dit desinfectiemiddel heeft een unieke en krachtige samenstelling, die zeer effectief werkt tegen een breed spectrum. Het middel is werkzaam tegen verschillende virusstammen, bacteriesoorten en schimmels. De werkzame stof is pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat) (45,3%). Het middel komt in poedervorm en is bedoeld voor reiniging van oppervlakten.

 

Eigenschappen

 • Oxidatief desinfectiemiddel

 • Unieke formulering en krachtige samenstelling

 • Zeer effectief

 • Werkzaam tegen verschillende virusstammen, bacteriën en schimmels

 • Veilig voor mens, dier en milieu

 

Werking

Virkon S heeft een zeer breed werkingspectrum o.a. Bacteriën:
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium spp, (e.a. Mycobacterium tuberculosis, (3% conc.) Aeromonas, Bacillus, Bordetella, Erysipelothrix, Proteus, Escherichia coli, Pasteurella, Salmonella, Streptococcus, Taylorella, Treponema, Vibrio, Renibacterium, Klebsiella, Shigella, Neisseria, Clostridium, Haemophilus, Listeria, Yersinia en Campylobacter, en tegen de sporen van Bacillus cereus sporogenes en Bacillus subtilis. Schimmels en gisten:
Candida albicans, Absidia, Trichophyton en Aspergillus (2%) Virussen:
Para-influenza, Influenza bij vogels, BVD. EVA, Lassa Fever, Maedi-Visna, PRRS, dolheid en “snakehead” rhabovirus, RVF, TGE, rhinotracheitis bij kalkoenen, bovien corona, reovirus bij vogels, bovien rota, Gumboro, IPNV, IBR, bovien pseudocowpox, Marek, myxomatose, Auyesky, Parvovirus, Andeno bij vogels en honden, Bovien Polyma en CAV. Tegen de mycoplasmen M gallisepticum en M. hyorhinis.

 

Gebruiksaanwijzing

 • Gebruik dit product veilig, lees voor gebruik de handleiding.

 • Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 • Zie etiket voor de juiste dosering en gebruik.

 • Voor desinfectie van gebouwen en materiaal in landbouw en veeteelt.

 • Voor normaal gebruik 0.5% tot 1%.

 • Voor totaal desinfectie 1% (schoonmaken voor behandeling).

 • Door bespuiting, besproeiing: ten minste 30 minuten, zonder spoeling na de ontsmetting.

 • Oplossing is stabiel ten minste 7 dagen.

 

Varianten

 • Virkon S Desinfectiemiddel - 50 g (sachet)

 • Virkon S Desinfectiemiddel - 1 kg

 • Virkon S Desinfectiemiddel - 5 kg

 • Virkon S Desinfectiemiddel - 10kg.

 

Ingrediënten

Potassium monopersulfaat (21.25%) e.a.
Wateroplosbaar poeder

 

Garantie

Virkon garandeert de kwaliteit van dit product. Gezien de toepassing van dit product aan de controle van Virkon ontsnapt, is Virkon niet verantwoordelijk voor de gevolgen die uit een slechte toepassing zouden kunnen voortvloeien. Toelatingsnummer: 13676N. 
Toepassingen: 
PT02 - Desinfecterende middelen voor privé-gebruik en voor de openbare gezondheidszorg, alsmede andere desinfectantia.
PT03 - Biociden voor veterinaire hygiëne-doeleinden.

 

Raadgevingen voor de eerste hulp en aanwijzingen voor de geneesheer

Dit product kan brandwonden veroorzaken. Bij vermoeden van een vergiftiging onmiddellijk een arts waarschuwen en het antigifcentrum bellen. Telefoonnummer antigifcentrum: 070/245.245

 

Raadgevingen voor de eerste hulp bij ongevallen

 • Algemeen: Nooit een bewusteloos persoon laten drinken (of eten). Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.

 • Na spatten in de OGEN: de oogleden goed opensperren en gedurende minimaal 15 minuten overvloedig spoelen met zacht stromend water. Onmiddelijk een arts waarschuwen.

 • Na overmatig INADEMEN: het slachtoffer uit de besmette omgeving verwijderen. Onmiddelijk een arts waarschuwen.

 • Na morsen op KLEREN en HUID: de verontreinigde kledij verwijderen, huid grondig wassen met veel water. Onmiddelijk een arts waarschuwen.

 • Na INSLIKKEN: het slachtoffer zal meestal bewust blijven: GEEN braken opwekken. Gebruik zeker geen keukenzout, het reageert ermee. Een glas water te drinken geven om het product te verdunnen. Onmiddelijk een arts waarschuwen.

Reviews ()
Virkon-S. Breed spectrum virucide desinfectiemiddel voor stalhygiëne en veterinair gebruik. does not have any reviews yet. Share your experiences and post a review.
Virkon-S. Breed spectrum virucide desinfectiemiddel voor stalhygiëne en veterinair gebruik.