opc_loader

Wensenlijst

Promotie
Recensies
Geen reviews

Panacur Suspensie 2.5%.

Artikelnr: 008

Ontwormer voor niet melkgevende schapen.

(Prijs excl. btw) 116,47
126,95

Panacur Suspensie

  • 1 Ltr.
Zet op wensenlijst
Beschrijving

Panacur Suspensie 2.5%.

Ter bestrijding van maag- en darmwormen en longwormen bij niet melkgevende schapen.
Breedspectrum anthelminthicum tegen maagdarm-, zweep-, long- en lintwormen bij schapen en geiten.

Werkzaam bestanddeel: Fenbendazol 25 mg
Hulpstoffen: Natriummethylparahydroxybenzoaat (E219) 2,000 mg Natriumpropylparahydroxybenzoaat (E217) 0,216 mg Benzylalcohol (E1519) 4,835 mg

Indicaties: Voor de behandeling van maagdarmnematoden en longworminfecties bij het schaap.
Maagdarmnematoden: Haemonchus spp., Trichuris spp., Ostertagia spp., Bunostomum spp., Nematodirus spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Strongyloides spp., Oesophagostomum spp., Chabertia spp. en Gaigeria pachyscelis.
Longworm: Dictyocaulus filaria.

Contra-indicatie:
Geen.

Bijwerkingen:
Geen bekend.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Dosering en toediening: Orale toediening. Eenmalig 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht (5 mg fenbendazol per kg lichaamsgewicht).
Schudden voor gebruik.

Wachttermijn: (Orgaan)vlees: 28 dagen.
Niet voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Waarschuwingen:
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is:
De volgende situaties dienen vermeden te worden, omdat deze de ontwikkeling van resistentie bevorderen en uiteindelijk kunnen leiden tot ondoeltreffendheid van de behandeling: - herhaald gebruik van anthelmintica van eenzelfde groep gedurende een langere periode, - onderdosering, door onderschatting van het lichaamsgewicht, onjuiste toediening van het diergeneesmiddel of een niet of onjuist gekalibreerd doseerapparaat (indien van toepassing). Vermoedelijke klinische gevallen van resistentie tegen anthelmintica moeten nader onderzocht worden door middel van geschikte tests (bijv. Faecal Egg Count Reduction Test). Wanneer het resultaat van de tests duidelijk wijst op resistentie tegen een bepaald anthelminticum, moet een anthelminticum van een andere groep met een ander werkingsmechanisme worden toegediend. Resistentie tegen benzimidazolen bij nematoden bij schapen wordt in een aantal landen, ook binnen de EU, gerapporteerd. Derhalve dient het gebruik van dit diergeneesmiddel gebaseerd te worden op nationale epidemiologische gegevens (regionaal en op bedrijfsniveau) met betrekking tot de gevoeligheid van nematoden/helminthica species en geadviseerd te worden hoe een verdere resistentieontwikkeling tegen wormmiddelen beperkt kan worden.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient: In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties en contactdermatitis dient bij toepassing direct huidcontact vermeden te worden. Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht of lactatie: In verband met mogelijke embryotoxische effecten dient aan het begin van de dracht terughoudendheid in het gebruik van het product te worden betracht.

Onverenigbaarheden: Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

Bewaring: Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C. Beschermen tegen bevriezing.

Verwijdering: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

VOOR DE BIJSLUITER

Voor dit product heeft u in NL een recept nodig.

Beoordelingen ()
Panacur Suspensie 2.5%. heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Panacur Suspensie 2.5%.


Aanbevolen artikelen:

Alternatieve artikelen:

Laatst bekeken items