opc_loader

Wensenlijst

Promotie
Recensies
Geen reviews

Krka Ataxxa Spot-On Hond 4 pip. Behandeling en de preventie van een vlooienbesmetting.

Artikelnr: 598-1
(Prijs excl. btw) 24,72
26,94
Zet op wensenlijst
Beschrijving

Krka Ataxxa Spot-On Hond 4 pipetten.

ATAXXA SPOT-ON      
<4kg. Ataxxa 200/40mg. XS € 26.95  

4 - 10 kg

Ataxxa 500/100mg. S

€ 27.95

 

10 - 25 kg

Ataxxa 1250/250mg. L

€ 29.95

 

25 kg

Ataxxa 2000/400mg. XL  

€ 34.95

 

 

Voor de behandeling en de preventie van vlooieninfestaties (Ctenocephalides felis).

Op de hond aanwezige vlooien worden gedood binnen één dag na de behandeling.

Een éénmalige behandeling voorkomt verdere vlooienbesmetting gedurende vier weken. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD). 

 

Het product blijft doeltreffend tegen vlooien als het dier nat wordt. Na wekelijkse onderdompeling in water gedurende één minuut, is de periode van persisterende insecticide werkzaamheid tegen vlooien niet verminderd. Echter, langdurige intensieve blootstelling aan water zou vermeden moeten worden. In gevallen van frequente en/of langdurige blootstelling aan water zou de persisterende werkzaamheid verminderd kunnen zijn.In die gevallen niet vaker herbehandelen dan eenmaal per week. Als de hond een shampoobeurt nodig heeft, zou dit beter vóór de behandeling met het diergeneesmiddel gebeuren of tenminste twee weken erna, om de doeltreffendheid van het product te optimaliseren

 

GEBRUIKSAANWIJZING:

Uitsluitend spot-on gebruik. Gebruik enkel op intacte huid. 

Neem een pipet uit de verpakking. Houd de pipet rechtop. Tik op het smalste deel van de pipet om te verzekeren dat de inhoud zich in het wijde deel van de pipet bevindt. Draai en verwijder het dopje. Het dopje er omgekeerd weer opsteken, draaien om het zegel te verbreken en het dopje opnieuw verwijderen.

 

Voor honden tot 10 kg lichaamsgewicht:

Terwijl de hond stilstaat, de haren tussen de schouderbladen uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp de pipet enkele malen stevig samen om de inhoud direct op de huid te ledigen.

Voor honden van meer dan 10 kg lichaamsgewicht:

Terwijl de hond stilstaat, de gehele inhoud van de pipet gelijkmatig op vier plaatsen op de rug van schouder tot staartbasis aanbrengen. Op elke plek de haren uit elkaar drukken totdat de huid zichtbaar wordt. Plaats de open zijde van de pipet op de huid en knijp zachtjes om een gedeelte van de inhoud direct op de huid te druppelen. Breng niet teveel op één enkele plaats aan; anders kan een deel van de oplossing van de zijde van de hond aflopen.

Honden

(kg lichaamsgewicht)

Type

 

< 4 kg. Ataxxa 200mg XS
4 kg. tot 10 kg. Ataxxa 500mg S
10 kg. tot 25 kg. Ataxxa 1250 mg L
25 tot 40 kg. Ataxxa 2000mg XL

 

Voor honden > 40 kg dient de geschikte combinatie van pipetten gebruikt te worden.

 

OVERDOSERING (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Er werden geen nadelige klinische tekenen waargenomen bij gezonde pups of bij volwassen honden na blootstelling aan een vijfvoudige overdosering of bij pups waarvan de moeders waren behandeld met een drievoudige overdosering van het diergeneesmiddel. De ernst van huiderytheem, wat af en toe optreedt op de toedieningsplaats, neemt toe met de (over)dosering.

 

Niet gebruiken bij katten. Dit middel is extreem giftig voor katten en zou fataal kunnen zijn vanwege de specifieke fysiologie van katten.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Contact van het diergeneesmiddel met de huid, ogen of mond vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens de toediening. Na gebruik de handen grondig wassen. In geval van accidenteel morsen op de huid, onmiddellijk met water en zeep wassen. Personen met bekende huidovergevoeligheid kunnen bijzonder gevoelig zijn voor dit diergeneesmiddel. De belangrijkste klinische symptomen die in extreem zeldzame gevallen zouden kunnen voorkomen, zijn sensorische huidirritaties van voorbijgaande aard, zoals tintelingen, branderig gevoel of gevoelloosheid. Indien het diergeneesmiddel per ongeluk in de ogen terechtkomt, overvloedig spoelen met water. Indien huid- of oogirritatie aanhoudt of indien het diergeneesmiddel per ongeluk wordt ingeslikt, onmiddellijk een arts raadplegen en hem/haar de bijsluiter of het etiket tonen. In het bijzonder kinderen zouden niet mogen omgaan met behandelde dieren totdat de toedieningsplaats droog is. Dit zou verzekerd kunnen worden door de dieren ’s avonds te behandelen. Om kinderen het contact met de pipetten te beletten, bewaar de pipetten in de oorspronkelijke verpakking tot gebruik en verwijder gebruikte pipetten onmiddellijk.

 

Andere voorzorgsmaatregelen:

Het oplosmiddel in het diergeneesmiddel zou verschillende materialen kunnen aantasten waaronder leder, stof, kunststof en delicate oppervlakken. Laat de toedieningsplaats drogen voordat contact met dergelijke oppervlakken wordt toegelaten. Behandelde honden mogen onder geen enkele omstandigheid toegelaten worden tot om het even welke vorm van oppervlaktewater gedurende tenminste 48 uur na behandeling, omdat het diergeneesmiddel schadelijk is voor aquatische organismen.

 

Bijwerkingen:

(frequentie en ernst) Jeuk, haarverlies, erytheem, oedeem en erosies op de toedieningsplaats kunnen optreden. Doorgaans verdwijnen deze spontaan. In zeer zeldzame gevallen kunnen honden gedragsveranderingen (agitatie, rusteloosheid, gejank of gerol), gastro-intestinale symptomen (braken, diarree, hypersalivatie, verminderde eetlust) en neurologische verschijnselen vertonen, zoals onregelmatige bewegingen en spiertrillingen of lethargie bij honden die gevoelig zijn voor het bestanddeel permethrine. Deze verschijnselen zijn over het algemeen van voorbijgaande aard en verdwijnen doorgaans vanzelf. Accidentele orale opname kan resulteren in voorbijgaand braken en neurologische symptomen, zoals tremor en incoördinatie. De behandeling zou symptomatisch moeten zijn. Er is geen specifiek tegengif bekend. De frequentie van bijwerkingen is als volgt gedefinieerd: - Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 dieren vertonen bijwerking(en) gedurende de duur van één behandeling) - Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 dieren) - Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 dieren) - Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 dieren) - Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

 

Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht en lactatie. Bij deze dieren uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de behandelend dierenarts.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Geen bekend. 

 

Werkzame bestanddelen:

Permethrine

Imidacloprid

 

Hulpstoffen:

Butylhydroxytolueen (E321) 

Citroenzuur (E330)

Middellange triglyceriden

N-methylpyrrolidone

Dimethylsulfoxide

 

Beoordelingen ()
Krka Ataxxa Spot-On Hond 4 pip. Behandeling en de preventie van een vlooienbesmetting. heeft nog geen reviews. Deel uw product ervaring en plaats een review.
Krka Ataxxa Spot-On Hond 4 pip. Behandeling en de preventie van een vlooienbesmetting.


Aanbevolen artikelen:

Alternatieve artikelen: