opc_loader

Wishlist

Lamberts Duivelsklauw Tabletten 60st. Traditioneel geneesmiddel voor behandeling van gewrichtspijn.

Item No.: 337
(Price excluding VAT) 4,12
18,96 4,50 You Save: 76%
Add to wishlist
Description

Lamberts Duivelsklauw Tabletten 60st.

 

Lamberts Duivelsklauw tabletten is een traditioneel kruiden geneesmiddel voor de symptomatische behandeling van milde gewrichtspijn.

 

Lamberts Duivelsklauw tabletten bevatten géén Tarwe, gluten, gerst, soja, eieren, melk en melkproducten, lactose, noten, sulfieten, selderij, vis, schaaldieren en gist.

 

GEBRUIKSAANWIJZING:
Volwassenen: Tweemaal daags (in de morgen en in de avond) 1 tablet innemen.

De tabletten zonder te kauwen, met voldoende water of een andere  vloeistof innemen.

Als de klachten verergeren of wanneer na 4 weken  onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt, moet een arts worden geraadpleegd.

Houdt u aan de aangegeven dosering.

 

Dit product niet gebruiken: bij overgevoeligheid voor Harpagophytum soorten of voor één van de  hulpstoffen wanneer u een maag- en/of darmzweer heeft, wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft wanneer u onder de 18 jaar bent. 

Lees voor het gebruik de bijsluiter.

 

Samenstelling:
Bevat per tablet de werkzame bestanddelen uit een droogextract van de wortel van Harpago-phytum procumbens DC en/of zeyheri Decne 450 mg (3.5-5.0:1), equivalent aan 1575-2250mg plantpoeder.
De hulpstoffen in dit middel zijn: 
Voor het extract: maltodextrine, silica (colloïdaal watervrij) 
Voor de tablet: maltodextrine, microkristallijne cellulose, sodium crosscarmellose, stearinezuur, magnesiumstearaat, silica (colloïdaal watervrij) 
Voor de coating: hypromellose, glycerol.

 

Bevat geen:  
Tarwe, gluten, gerst, soja, eieren, melk en melkproducten, lactose, noten, sulfieten, selderij, vis, schaaldieren en gist.


BIJSLUITER

LAMBERTS Lamberts Duivelsklauw Tabletten  
                 Extract van Duivelsklauwwortel 450 mg

Lamberts Duivelsklauw Tabletten
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van deze
tabletten. De bijsluiter bevat belangrijke informatie voor u over dit product.
Bewaar deze bijsluiter bij de tabletten. Misschien wilt u hem nog eens doorlezen of
laten zien aan uw arts, therapeut of apotheker.


Inhoud van deze bijsluiter:
1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe gebruikt u dit middel?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel?
6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie


1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Lamberts Duivelsklauw Tabletten is een traditioneel kruidengeneesmiddel voor de
symptomatische behandeling van milde gewrichtspijn. De toepassing is uitsluitend
gebaseerd op traditioneel gebruik en niet op klinisch bewijs.
Elke filmomhulde tablet bevat 450 mg droog extract van de wortel van
Harpagophytum procumbens DC en/of Harpagophytum zeyheri Decne
(Duivelsklauw) (3.5-5:1). Extractiemiddel: ethanol 60% (v/v).


2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee
zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
? bij overgevoeligheid voor Harpagophytum soorten of voor één van de hulpstoffen
(zie onder 6)
? wanneer u een maag- en/of darmzweer heeft
? wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft
? wanneer u onder de 18 jaar bent
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
? wanneer u last heeft van hart- en vaatziekten en dit middel wilt gaan gebruiken
? indien de gewrichtspijn gepaard gaat met roodheid en zwelling van de gewrichten
dient voor gebruik een arts te worden geraadpleegd
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Lamberts Duivelsklauw Tabletten beïnvloedt de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen niet.

 

3. Hoe gebruikt u dit middel
Alleen voor oraal gebruik.
Volwassenen:
Tweemaal daags (in de morgen en in de avond) 1 tablet innemen. De tabletten
zonder te kauwen, met voldoende water of een andere vloeistof, innemen.
Als de klachten verergeren of wanneer na 4 weken onafgebroken gebruik geen
verbetering van de klachten wordt bemerkt, moet een arts worden geraadpleegd.
Houdt u aan de aangegeven dosering.
Heeft u te veel van dit middel ingenomen?
Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen zijn in het algemeen geen
bijwerkingen of ongewenste effecten te verwachten. Neem indien gewenst contact op
met uw arts of apotheker en neem deze bijsluiter met u mee.
Bent u vergeten dit middel in te nemen?
Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Vervolg de
behandeling gewoon met de inname van de adviesdosering.


4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet
iedereen daarmee te maken. Gemeld zijn:
? Gastro-intestinale aandoeningen: diarree, misselijkheid en buikpijn.
? Aandoeningen van het Centrale Zenuwstelsel: hoofdpijn en duizeligheid.
? Huidaandoeningen: allergische huidreacties.
De frequentie van deze bijwerkingen is onbekend.
Het melden van bijwerkingen
Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit
geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt
bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum
Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer
informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.


5. Hoe bewaart u dit middel
Bewaren buiten het zicht en bereik van kinderen.
Houd uw tablet in de verpakking totdat het tijd is om ze in te nemen.
Droog en koel (< 25°C) bewaren in de originele verpakking.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te
vinden op de verpakking en de blisterstrip. De vervaldatum verwijst naar de laatste
dag van die maand. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt.
Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu
terecht.


6. Inhoud van de verpakking en aanvullende informatie
Welke stoffen zitten er in dit middel?
Het werkzame bestanddeel in dit middel is:
Eén filmomhulde tablet bevat 450 mg droog extract van de wortel van
Harpagophytum procumbens DC en/of Harpagophytum zeyheri Decne
(Duivelsklauw) (3.5-5:1). Extractiemiddel: ethanol 60% (v/v)
De hulpstoffen in dit middel zijn:
Voor het extract: maltodextrine, silica (colloïdaal watervrij)
Voor de tablet: maltodextrine, microkristallijne cellulose, sodium
crosscarmellose, stearinezuur, magnesiumstearaat, silica
(colloïdaal watervrij)
Voor de coating: hypromellose, glycerol
De ovale, bruin gespikkelde, tabletten zijn groen gecoat.


Het product is verpakt in PVC/PVDC doordrukstrips van 15 tabletten in een
kartonnen verpakking van 30, 60 of 90 filmomhulde tabletten.
Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen
Lamberts Healthcare Limited, 1 Lamberts Road, Tunbridge Wells, Kent TN2 3EH,
Verenigd Koninkrijk.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen
RVG 112635
Wenst u meer informatie over dit product of wilt u een grote print, braille of audioversie
van deze bijsluiter dan kunt u contact opnemen met:
Holland Pharma, Bosberg 41, 7271 LE Borculo. Tel: 0545251075
Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van
het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
(http://www.cbg-meb.nl).
Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in oktober 2013. 

Reviews ()
Lamberts Duivelsklauw Tabletten 60st. Traditioneel geneesmiddel voor behandeling van gewrichtspijn. does not have any reviews yet. Share your experiences and post a review.
Lamberts Duivelsklauw Tabletten 60st. Traditioneel geneesmiddel voor behandeling van gewrichtspijn.


Matching Products For:

Alternative Products For: