opc_loader

Wishlist

Repidose Forte. Voor de ontworming van runderen van 250-400 kg lichaamsgewicht.

Item No.: 077
27,95
Add to wishlist
Description

Repidose Forte Tabletten

Repidose Forte is een bolus voor runderen die kan worden ingezet voor de ontworming van runderen van 250-400 kg lichaamsgewicht.
Het product is specifiek bedoeld voor de bestrijding van volwassen en larvale stadia van maagdarmwormen, longwormen en lintwormen bij rundvee tijdens het weideseizoen.

BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL
Repidose Forte bolus 6,25 g voor runderen 
Oxfendazol 

GEHALTE AAN WERKZAME EN OVERIGE BESTANDDELEN 
Per tablet: 
Werkzaam bestanddeel : 
Oxfendazol 1250,0 mg 
Hulpstof: 
Indigokarmijn (E132) 0,4 mg 

INDICATIES 
Ontworming van runderen van 250-400 kg lichaamsgewicht. 
Bestrijding van volwassen en larvale stadia van maagdarmwormen, longwormen en lintwormen bij rundvee tijdens het weideseizoen. 
Maagdarmnematoden: Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Haemonchus spp., 
volwassen stadium van Oesophagostomum spp., Cooperia spp., Capillaria spp., 
Nematodirus spp., volwassen stadium van Bunostomum spp., Chabertia spp. 
Longworm: Dictyocaulus viviparus.
Lintworm: Moniezia spp.

CONTRA-INDICATIES 
Niet toedienen aan niet-herkauwende dieren. 

BIJWERKINGEN 
Geen. 
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen. 

DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS 
Niet-melkgevend rund. 

DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG 
Eenmalig 1 bolus per dier (overeenkomend met 3 – 7,5 mg oxfendazol per tablet per kg lichaamsgewicht), toe te dienen bij het begin van de weideperiode. 
De bolus bevat 5 doseringen (tabletten) die op regelmatige tijdstippen worden vrijgegeven.
De eerste dosering komt omstreeks 21 dagen na toediening vrij. 
Het interval tussen twee behandelingen dient minimaal overeen te komen met de vastgestelde wachttermijn van 7 maanden. 
Toedieningswijze: oraal, met behulp van een pillenschieter.
Op het tijdstip van toediening mogen de te behandelen dieren niet lichter zijn dan 250 kg en niet zwaarder dan 400 kg. 

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING 
Niet samen met andere boli toedienen. 

WACHTTERMIJN 
(Orgaan) vlees: 7 maanden. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN 
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 
Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen vocht. 
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket. 
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. 

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Het is mogelijk dat als de dieren kort na een behandeling een grote hoeveelheid infectieuze longwormlarven opnemen, zij binnen 14 dagen de klinische symptomen van een longworminfectie gaan vertonen.
Een behandeling met een geschikt longwormmiddel is dan geïndiceerd. 
Alle dieren in een koppel behandelen. 
Na toediening handen wassen. 
Niet samen met andere boli toedienen. 

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN 
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de 
nationale vereisten te worden verwijderd. 


Voor dit product heeft u in NL een recept nodig.

Reviews ()
Repidose Forte. Voor de ontworming van runderen van 250-400 kg lichaamsgewicht. does not have any reviews yet. Share your experiences and post a review.
Repidose Forte. Voor de ontworming van runderen van 250-400 kg lichaamsgewicht.


Matching Products For:

Alternative Products For: